FANDOM


Below is a list of all the characters that appear in the series Zaregoto.

The "Outer" WorldEdit

Main Characters
Bokuportrait
Kunagisaportrait
Aikawaportrait
I Tomo Kunagisa Jun Aikawa
Rokumeikan Private University
Mikoko Aoii
Tomoe Emoto
Muimi Atemiya
Mikoko Aoii Tomoe Emoto Muimi Atemiya Akiharu Usami


Antique Apartment
I (Book 2)
Miiko Asano
281063.jpg
Moeta
I Miiko Asano Houko Yamiguchi Moeta Ishinagi
871
Ichihime yukariki
Nanami Nanananami Ichihime Yukariki Koutoumaru Hayabusa Ukigumo
Police
Sasasasaki
Sasaki Sasa Kazuhito Ikaruga
Sumiyuri Private Academy
Ichihime yukariki
Yumashisei
2018-08-16 (1)
2018-08-16
Ichihime Yukariki Yuma Shisei Shiogi Hagihara Tamamo Saijou
Noa Origami
Kyouichirou's Laboratory
Kyouichirou Shadou
Shito Oogaki
Misachi Uze
Kyouichirou Shadou Shito Oogaki Misachi Uze Hinayoshi Koutari
Kokoromi Myoshi
Kasuga Kasugai
564
Furuara Neo Kokoromi Miyoshi Kasuga Kasugai Gaisuke Utsurigi
Mutou Family
Kengo Mutou
Hatsubame Mutou
Hirofumi Mutou
Miharu Mutou
Kengo Mutou Hatsubame Mutou Hirofumi Mutou Miharu Mutou
Team
Kunagisa Short Hair
Kishiki
564
Touno Shigai
Tomo Kunagisa Kishiki Shikigishi Gaisuke Utsurigi Touno Shigai
Suzu Hinemosu Seigo Gotodoroki Mutsuki Munefuyu Hakuraku Nadekiri
Hyou Ayanami
The Thirteen Stairs
Takashi Saitou
Magokoro Omokage
Raichi Kino
Noise
Takashi Saitou Magokoro Omokage Raichi Kino Noise
Jikoku
Kinomi
Misora
Takumi
Jikoku Tokinomiya Kinomi Ichirizuka Misora Miotsukushi Takami Miotsukushi
Sonoki
Touno Shigai
Roreru
The12th
Sonoki Emoto Kudan Utage Rurero Migishita Zukin Furuyari the 12th
Akira Kajou Nureginu Yamiguchi
Miscellaneous
675
Neon Suzunashi
Kouta Ishimaru
Yaku Kigamine Neon Suzunashi Kouta Ishimaru Harukana Ii
Jion Tsuge
Madoka
Jion Tsuge Kuchiha Madoka Rabumi Katanashi Usagi Sagano

The "Economical" WorldEdit

Four Gods and One Mirror
Toromi
Toromi Nagatoro
Akagami Plutocrat
Iria Akagami
Rei Handa
Akari Chiga
Hikari Chiga
Iria Akagami Rei Handa Akari Chiga Hikari Chiga
Teruko Chiga
Teruko Chiga
Guests on Wet Crow's Feather Island
Akane Sonoyama
Kanami Ibuki
Shinya Sakaki
Maki Himena
Akane Sonoyama Kanami Ibuki Shinya Sakaki Maki Himena
Yayoi Sashirono
Miyori
Yayoi Sashirono Miyori Jikumoto
ER3 System
29593
281057
Kokoromi Myoshi
Akane Sonoyama
I Magokoro Omokage Kokoromi Miyoshi Akane Sonoyama
Inpara
Coffeetable
Gazelle Inpara Coffee Table Hewlett Fraulein Love

The "Politics" WorldEdit

Kunagisa Organization
Tomo Kunagisa
Download
Tomo Kunagisa Nao Kunagisa Douji Kasumioka
Shikabane Organization
Shikabaneshikaba
Shikaba Shikabane

The "Violence" WorldEdit

Zerozaki Family
Hitoshiki Zerozaki (Book 2)
281077
153494521192523005
823
Hitoshiki Zerozaki Soushiki Zerozaki Kishishiki Zerozaki Magashiki Zerozaki
281060
Zeroshiki
Hataori
Maiori Zerozaki Zeroshiki Zerozaki Hataori Zerozaki Joushiki Zerozaki
Niounomiya Family
677
Izumu Niounomiya
Wakamurasaki
Rizumu Niounomiya Izumu Niounomiya Waka Wakamurasaki Fragment
Sawarabi Branch Family
830
831
Yumiya Sawarabi
Hawatari Sawarabi Naguma Sawarabi Yumiya Sawarabi
Agemaki Branch Family
834
836
835
Saera Agemaki Roudo Agemaki Paresu Agemaki
Miotsukushi Branch Family
Misora
Takumi
Misora Miotsukushi Takami Miotsukushi
Tsumiguchi Family
Tsumina
Tsumiyuki
Tsumina Tsumiguchi Tsumiyuki Tsumiguchi
Tokinomiya Family
Tokei Tokinomiya
Jikoku
Shigure
Tokei Tokinomiya Jikoku Tokinomiya Shigure Tokinomiya
Yamiguchi Family
Houko
Hyoui
Houko Yamiguchi Hyoui Yamiguchi Nureginu Yamiguchi
Ishinagi Family
Toishi
Moeta
Toishi Ishinagi Moeta Ishinagi
Kino Family
Kichi
Raichi Kino
Kichi Kino Raichi Kino
Other Cursing Names
Shibugi
Nukumori
Togari Toganagi Shimetsu Shibuki Nukemichi Nukumori
Naoki Three Musketeers
Enera
Dorotabou
Hienma
Enera Naoki Dorotabou Naoki Hienma Naoki
Kitsuregawa Research Institute
Hotsure
Matsuri
Hotsure Kitsuregawa Matsuri Shimegiwa Motsure Kitsuregawa Contact
Miscellaneous
Tokuhiko Sawagishi
Mifuri Sanjusangendou
Nifuri
Tokuhiko Sawagishi Mifuri Sanjusangendou Nifuri Sanjusangendou
Kojika Hanamaki
Rikka
Puniko
Kojika Hanamaki Kajumaru Rikka Puniko Yuigahama
GirlInRed
LordOfTheIsland
Child Around 10 Years Old Lord of the Island Junya Aikawa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.